This website uses cookies to optimize performance. Do you accept the use of cookies on this website?

 
Omroep / Broadcaster
AVRO
 

LEVY iedereen gaat het voelen deel 1

LEVY iedereen gaat het voelen: deel 1 'Over de schutting'

 ‘Iedereen gaat het voelen’, zo lieten Mark Rutte en Diederik Samsom Nederland weten toen ze hun regeerakkoord vol  bezuinigingen presenteerden. Die bezuinigingen zetten de samenleving verder onder druk.  Wat gebeurt er wanneer de grote plannen die in Den Haag achter bureaus worden gemaakt landen in ons dagelijks leven? Wat heeft bestaansrecht en wat niet?  Gideon Levy trekt het land in en ondervindt hoe de Haagse plannen uitpakken in de praktijk.

Bezuinigingen op geestelijke gezondheidzorg voor jongeren

Een van de gevolgen van de bezuinigingen is dat de kinder- en jeugdpsychiatrie gekort en gedecentraliseerd wordt. Vanaf 2015 wordt het loket voor kinderpsychiatrie (GGZ) overgeheveld naar de gemeenten. GGZ is op dit moment medische zorg waar iedereen recht op heeft, maar dat zou wel eens kunnen veranderen. Wordt de toedeling van zorg aan deze kinderen straks bepaald door gemeenteambtenaren?

Als de gemeenten hetzelfde werk moeten doen voor minder geld, zijn de kinderen straks dan nog verzekerd van zorg of gaat het geld naar andere prioriteiten, zoals fietspaden of bruggen?