This website uses cookies to optimize performance. Do you accept the use of cookies on this website?

 
Omroep / Broadcaster
Joodse omroep/ EO
  Regie / Direction
Gideon Levy

180graden Ultra Orthodox

Wat zijn de gevolgen voor diegenen die besluiten de Ultra Orthodoxe Joodse gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid, de rug toe te keren? En wat gebeurt er wanneer iemand er juist voor kiest om het seculiere bestaan af te zweren om toe te treden tot een Ultra Orthodoxe gemeenschap? In de documentaire 180 graden Ultra Orthodox van Gideon Levy worden de ingrijpende persoonlijke consequenties van deze tegengestelde keuzes ontrafeld.

In deze documentaire, die is geproduceerd door de Joodse redactie van de EO, neemt Levy de kijker mee in de wereld van de Ultra Orthodoxe Joodse gemeenschappen in Israël. Gemeenschappen waar de Jiddische taal wordt gesproken en die feitelijk losstaan van de rest van de samenleving waardoor de leden een geïsoleerd bestaan leiden. Mede door het jarenlange isolement, het gebrek aan opleiding en de afwezigheid van kennis van de landstaal en algemeen geldende gebruiken, is het een enorme overgang wanneer iemand besluit dit uiterst vrome leven de rug toe te keren. Anderzijds is ook het toetreden tot een Ultra Orthodoxe groepering een radicaal en ingewikkeld proces. 

De leden die besluiten de Ultra Orthodoxe gemeenschap te verlaten, hebben daarvoor uiteenlopende redenen. Maar zonder uitzondering verlangen ze allemaal naar vrijheid en geldt voor velen dat ze op zoek zijn naar een eigen identiteit en hun eigen leven willen vormgeven. De gevolgen van deze stap zijn echter ingrijpend. In de meeste gevallen betekent dit een breuk met familie, collega’s en vrienden. We ontmoeten Heidi Mozes. Haar vader is lid van het Israëlische parlement voor één van de streng orthodoxe partijen. Heidi groeide op in de Ultra Orthodoxe maatschappij en werd op jonge leeftijd uitgehuwelijkt, maar zij besloot haar gemeenschap te verlaten en scheidde van haar man. 

Ook zien we de tegenbeweging in de worsteling van diegenen die het seculiere bestaan afzweren en op zoek zijn naar de versteviging van hun Joodse wortels en hun religie. Met een compromisloze bijdrage aan het Jodendom, hopen zij hun identiteit te vinden in een van de Ultra Orthodoxe leefgemeenschappen.